251. számú főút - Partnerségi egyeztetés

PARTNERSÉGI EGYEZTETÉS

a 251. számú főút Andornaktálya-Nagytálya-Maklár elkerülő szakasz megvalósítása érdekében

a településrendezési eszközök módosítására készített tervezetről

Tisztelt Lakosaink!

A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési

eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.)

Korm. rendelet szabályozza a településfejlesztési koncepció, az integrált településfejlesztési stratégia

és a településrendezési eszközök elkészítésének vagy módosításának véleményeztetését.

A jogszabályi előírásnak eleget téve Maklár Község Önkormányzata megalkotta és 20/2015.(IV. 28.)

határozatával elfogadta a partnerségi egyeztetés szabályait.

A szabályzat célja, hogy a településfejlesztési és településrendezési dokumentumok megalkotására

irányuló eljárás során történő egyeztetéseknél biztosítani lehessen a véleményező partnerek minél

szélesebb körű bevonását, az elfogadott településrendezési eszközök nyilvánosságát és a vélemények

megfelelő dokumentálási rendjét.

Maklár Község Önkormányzati Képviselő-testülete a Zala Urbanistica Kft. által, a 251. számú főút, és a

2502. jelű összekötő út megvalósításával kapcsolatban elkészített, a településrendezési eszközök

módosítására vonatkozó dokumentum tervezeteket partnerségi egyeztetésre bocsátja.

A tervezetek hozzáférhetők:

 elektronikus formában Maklár Község Önkormányzata honlapján www.maklar.hu

         http://maklar.hu/phocadownload/Maklar_251_Telepls%20SZerkezeti%20Terv.pdf

 papír alapon a Maklári Közös Önkormányzati Hivatal maklári székhelyén (Maklár, Templom tér

30. Igazgatási Központ).

Amennyiben a partnerségi egyeztetés keretén belül partnerként részt kíván venni a rendezési tervek

módosításának egyeztetési eljárásában, úgy ezen közzététel megjelenésétől  számított 15 napon belül

- azaz 2015. május  30-tól 2015.  június 15-ig - szíveskedjen ismertetni a módosuló

településszerkezeti terv, valamint helyi építési szabályzat és szabályozási tervvel kapcsolatos

javaslatait, észrevételeit, véleményeit.

A tervezett módosításokkal kapcsolatos javaslatot, észrevételt tenni, illetve véleményt nyilvánítani

írásban, a fent ismertetett határidőig az alábbi módokon lehet:

- a papír alapú írásos észrevételt a Maklári Közös Önkormányzati Hivatal címére (3397 Maklár,

Templom tér 30.) történő megküldésével,

- elektronikus levélben a Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. e-mail címre aló eljuttatásával.

Maklár, 2015. május 28.

Kassai Magdolna

jegyző

Közadattár

Magyar Államkincstár

Maklár Község régi weboldala

 

Támogatók

Új Magyarország

 

 Maklár-Nagytálya Televízió 

 

 

 

 

 

 

Bejelentkezés

TiGeRSoft weboldal készítés
Weboldal készítés