Lakcím fiktívvé nyilvánítás

Lakcím fiktívvé nyilvánítás

H I R D E T M É N Y

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 80. § (1) bekezdése a) pontja alapján hirdetményi úton történő közlésnek van helye, ha az ügyfél lakcíme, illetve székhelye ismeretlen, vagy a postai küldemény azzal a megjegyzéssel érkezik vissza, hogy a címzett ismeretlen helyre költözött, és a személyi adat- és lakcímnyilvántartást vezető hatóság vagy más állami szerv megkeresése nem járt eredménnyel.

Az eljáró hatóság: Maklári Közös Önkormányzati Hivatal

Az ügy száma:  1494-3/2014.


Az ügy tárgya: Csabai Zsolt  3397 Maklár, Dobó út 11. szám alatti lakóhelyének fiktívvé nyilvánítása

Az ügyfél neve:  Csabai Zsolt

Az ügyfél utolsó ismert lakcíme/székhelye: 3397 Maklár , Dobó utca 11.

A hirdetmény kifüggesztésének napja: 2014. december 29.

A hirdetmény levételének napja: 2015. január 13.

A fenti lakcím fiktívvé nyilvánítása ügyében a Maklári Közös Önkormányzati  Hivatal döntést hozott, de annak kézbesítése meghiúsult, ezért az ügyfél vagy meghatalmazottja a döntést a hatóságnál átveheti.

A Ket. 80. § (4) bekezdése alapján a hirdetményt a hatóság hirdetőtáblájára ki kell függeszteni, a központi rendszeren és a hatóság elektronikus tájékoztatására szolgáló honlapján közzé kell tenni, ezenkívül az önkormányzat hivatalos lapjában - ennek hiányában a helyi lapban -, valamint a hatóság hivatalos lapjában is közzétehető.
A hirdetményt a Maklári Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján kell kifüggeszteni és a Ket. 78. § (10) bekezdése alapján a hirdetmény útján közölt döntést a hirdetmény kifüggesztését követő tizenötödik napon kell közöltnek tekinteni.

Maklár, 2014. december 29.

Kassai Magdolna jegyző

Közadattár

Magyar Államkincstár

Maklár Község régi weboldala

 

Támogatók

Új Magyarország

 

 Maklár-Nagytálya Televízió 

 

 

 

 

 

 

Bejelentkezés

TiGeRSoft weboldal készítés
Weboldal készítés