Sportcentrum közbeszerzés kiegészítő anyagok, hirdetmények, ...

KIEGÉSZÍTŐ DOKUMENTUMOK, HIRDETMÉNYEK, STB....

az

„Sportcentrum létesítése Makláron a 2/4., 2/5. hrsz.-ú ingatlanokon vállalkozási szerződés keretében”

Tárgyú 2015. évi CXLIII. törvény, harmadik rész, uniós értékhatár alatti közbeszerzési eljárás 300 mió Ft becsült értéket el nem érő építési beruházás megvalósítására a hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás nemzeti eljárásrendben irányadó szabályainak alkalmazásával KBT. 115. § (1) bekezdés alapján és a KBT. 115.§-ban szabályozott eltérésekkel

 

A dokumentumokletölthetők a dokumentumtárból, vagy itt:

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017. május 3.

Helyszíni bejárás jegyzőkönyve

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017. május 4.

1. sz. kiegészítő tájékoztatás

Módosított ajánlattételi felhívás 1. rész  2. rész 3. rész  4. rész  5. rész 6. rész  7. rész

Módosított árazatlan költségvetés Excel formátumban

4. kötet Word formátumban 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017. május 10.

Kiegészítő tájékoztatás a felolvasólap kitöltéséhez

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 2017. május 12.

Ajánlat bontási jegyzőkönyv és jelenléti ív

Értesítés tárgyalási időpontról 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017. május 17.

Első tárgyalási időpont elhalasztása

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017.május 19

Hiánypótlási felhívsok:  Kedron  Füzesbau  EuroCampus  Everling  Diagrál

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017. május 26.

Tájékoztatás tárgyalás lezárásáról

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017. május 29.

Értesítés tárgyalás lezárásáról és felhívás végleges ajánlattételre

Kiegészített árazatlan költségvetés Excel formátumban

Tájékoztatás: ,, Maklár Község Önkormányzata (3397 Maklár, Templom tér 30.) mint Ajánlatkérő képviseletében, az Ajánlatkérő által indított „Sportcentrum létesítése Makláron a 2/4., 2/5. hrsz.-ú ingatlanokon vállalkozási szerződés keretében” tárgyú közbeszerzési eljárásban tájékoztatjuk Önöket, hogy az alábbi levélhez mellékelt nyilatkozatban gépelési hiba folytán a végleges írásbeli ajánlatok bontásának kezdőidőpontjaként tévesen került megjelölésre 2017. június 6. 13.00 óra.

A bontás helyes kezdő időpontja értelemszerűen a végleges írásbeli ajánlatok benyújtási határideje, azaz 2017. június 1. 13.00 óra. Kérjük ezt szíveskedjenek figyelembe venni.

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Közadattár

Magyar Államkincstár

Maklár Község régi weboldala

 

Támogatók

Új Magyarország

 

 Maklár-Nagytálya Televízió 

 

 

 

 

 

 

Bejelentkezés

TiGeRSoft weboldal készítés
Weboldal készítés